Denne gaten på Oslo Lufthavn er hatet og fryktet. Nå er det håp i vente

Det skal (endelig) bygges rullefortau på den lengste gaten på flyplassen.

LANGT: Gamle gate 19, nå B-gatene, har skapt hodebry og vonde føtter for mange reisende. Det tar rundt ti minutter å gå fra sikkerhetskontrollen og til den siste gaten.   Foto: Camilla Flaatten

I forbindelse med utbyggingen av ny ankomsthall og ny pir på flyplassen, ble det bygget en ny, midlertidig gate. Altså gate 19. Den ble raskt lagt for hat – nettopp på grunn av lengden.