Dette risikerer du ved å bo uspesifisert

Ville du bodd med en fremmed på hotellrommet? Det kan skje på en uspesifisert reise.

KOMME HVOR SOM HELST: Du kan i utgangspunktet ende opp hvor som helst på f.eks. Rhodos (bildet) eller Kreta når du bestiller uspesifisert. Hotellene trenger ikke være oppgitt i reiseselskapenes program.   Foto: Alvik, Halvard

Saken oppdateres.

To av tre vet ikke hva de må finne seg i på en uspesifisert pakkereise, viser en ny undersøkelse fra Forbrukerrådet.

Du kan ende opp med å bo på rom sammen med en fremmed.

— Du bør være forberedt på en svært enkel standard. Strengt tatt, er det eneste du kan forlange en seng med rent sengetøy, adgang til dusj og toalett. Du skal også slippe å bo sammen med noen av motsatt kjønn mot din vilje. Men du kan altså bli spurt om det er greit, sier direktør for forbrukerservice, Ingeborg Flønes, i Forbrukerrådet.

Hvis hotellet ligner en versjon av det berømte «Fawlty Towers» hjelper det ikke – siden reisen var uspesifisert.

— Du har kjøpt en overraskelse, så det er ikke like enkelt å klage på en uspesifisert reise, sier informasjonssjef Elisabeth Larsen-Vonstett i Ving.

Fant kjærligheten på rommet

Larsen-Vonstett har jobbet mange år i reisebransjen, og minnes en historie fra en kollega som jobbet på charterhotell på 90-tallet. En kvinne og mann som ikke kjente hverandre hadde fått det samme rommet, slik som kan oppstå når en reiser uspesifisert.

— De ble bedt om å holde ut den første natten, så skulle de løse overnattingsproblemet dagen etterpå. Det gikk de med på.

ANBEFALES IKKE BARNEFAMILIER: - Vi anbefaler ikke å reise uspesifisert hvis du har krav til hvor du skal bo og hotellrommet, sier informasjonssjef Elisabeth Larsen-Vonstett i Ving.  Foto: Camilla Flaatten

Men dagen etter ble det ikke noe problem. Snarere tvert imot.— Da de kom ned i resepsjonen synes de det var greit å dele rom likevel, da de hadde blitt kjærester i løpet av natten, ler Larsen-Vonstett.

Færre reiser uspesifisert

På slutten av 1980-tallet og på 1990-tallet var hoppe-på-turer av typen uspesifisert en stor trend. Da fikk du reisen svært billig, og historier om folk som endte på femstjerners hotell kom hyppig opp.

Høsten, og særlig ukene etter skolestart, er tradisjonelt høysesong for slike type turer. Et kjapt søk på nettstedet restplass.no viser at det rimeligste er fra rundt 1100 kroner for en uke uspesifisert reise til Rhodos eller Kreta i slutten av august.

Reiseselskapene har de siste årene opplevd en gradvis nedgang i salg av uspesifiserte reiser.

— I sommer var kun to prosent av våre reiser uspesifiserte, sier Larsen-Vonstett.

Men nordmenn med fyldigere lommebok er blitt mer kravstore på reisen, og velger i stor grad bort det ukjente når de bestiller.

— Det har skjedd mye med reisevanene våre. Og de siste seks til syv årene ser vi at nordmenn betaler mye for å ha det like bra eller bedre enn hjemme. Å reise er et trofe. Opplevelser og luksus med for eksempel butler eller basseng du kan svømme direkte ut til er ting mange vil fortelle om når de kommer hjem, sier Vonstett-Larsen.

Hun forteller at du kan risikere å komme til et hotell som ikke står i reiseprogrammet. Flere reiseselskap kjøper opp ledig kapasitet på andre hoteller i området.

— Så hvis du bestiller en reise til eksempelvis Rhodos, så du ende i et helt annet område enn vi har i programmet, sier hun.

Har du et tips til reiseredaksjonen? Send oss gjerne en e-post!

Les vilkårene nøye

Å klage i ettertid fører nesten aldri frem i Pakkereisenemnda, som er klageorganet i Norge. Man er nemlig pliktet til å klage mens man er på ferie utenlands, hvis ikke mister man reklamasjonsretten.

Forbrukerrådet vil ikke fraråde å reise uspesifisert, men Ingeborg Flønes sier en må sette seg nøye inn i reisevilkårene ved bestilling og være forberedt på at standarden kan være av det kummerlige slaget.

Elisabeth Larsen-Vonstett i Ving er enig.

— Vi anbefaler ikke å reise uspesifisert hvis du har krav til hvor du skal bo og hotellrommet. Heller ikke for barnefamilier eller hvis du har spesielle behov, fordi det ikke tas hensyn til når du reiser uspesifisert, sier hun.

Les mer om reisendes forbrukerrettigheter:

Følg oss på Twitter@reisecamillaog på Instagram@reiseredaksjonen

Slik klager du
  1. Før du sender en klage til pakkereisenemnda:

For at nemnda skal behandle en klage, er det en forutsetning at klager først har forsøkt å løse tvisten med motparten på egen hånd. Klagen må sendes inn innen fire uker etter endelig avslag. Om ikke svar foreligger fra turarrangør innen åtte uker, kan du sende klagen inn til klagenemnda. Man er pliktet til å klage mens man er på ferie utenlands, hvis ikke mister man reklamasjonsretten.

  1. Å sende en klage:

Fyll ut et eget klageskjema du finner på Pakkereisenemndas sider. Send klageskjema elektronisk for å oppnå raskere saksbehandling. Da kan du også følge saksgangen på din egen side hos Pakkereisenemnda.

All dokumentasjon må vedlegges. Kreves erstatning for påført økonomisk tap, må dette dokumenteres.

  1. Registrering av klagen:

Saken registreres av sekretariatet og bekreftelse enten pr. post eller via e-post.

  1. Redegjørelse fra motpart:

Motparten vil få tilsendt kopi av din klage og vil redegjøre for saken.

  1. Din kommentar:

Det er viktig at du kommenterer de anførsler i motpartens fremstilling som du måtte være uenig i, og/eller påpeker eventuelle nye forhold du mener nemnda bør kjenne til – om nødvendig, med vedlegg. Opplysninger som ikke er fremkommet etter partenes gjensidige kommentarer, vil som hovedregel ikke bli tillagt saken på et senere tidspunkt.

  1. Sakssammendrag:

Når sekretariatet har innhentet den nødvendige dokumentasjon og informasjon i saken, utarbeides et sakssammendrag, og saken oversendes så til behandling i nemnda.

  1. Behandling i nemnda:

Etter at nemnda har avgjort saken, sendes vedtaket i saken til begge parter.

  1. Saksbehandlingstid:

Nemnda legger vekt på rettssikkerhet for begge parter og nøye saksforberedelse. Derfor må du påregne en saksbehandlingstid på 3–5 måneder fra innsendt klage, avhengig av sakens kompleksitet og sakspågangen i nemnda. Har du sendt klagen elektronisk kan du se hvor den ligger i systemet ved å logge deg inn på siden din.

Nemndsavgjørelsene finner du på Pakkereisenemndas hjemmeside.

Kilde: Pakkereisenemnda.no

Dette kan du klage på

Pakkereisenemnda behandler klager som springer ut av kontraktsforhold mellom forbruker og bransjeaktør som gjelder en pakkereise der forbrukeren har betalt for reisen selv. Med bransjeaktør menes arrangør eller formidler (eks. reisebyrå) av pakkereiser i Norge.

Klager som gjelder forhold ved en flyreise som er en del av en pakkereise, bør sendes til arrangøren av pakkereisen. Som pakkereisekunde har du rettigheter etter pakkereiseloven som kan være viktig å få vurdert selv om selve klagen kun gjelder flyreisen.

Dersom du har noe å klage på, er det viktig at du henvender deg til turarrangørens reiseleder eller representant på reisemålet slik at turarrangøren får mulighet til å rette feil eller mangler så raskt som mulig. Forutsetningen for at det skal foreligge grunnlag for prisavslag eller erstatning etter hjemkomst, er at turarrangør har fått mulighet til å rette feilen i løpet av ditt ferieopphold.

Dersom forholdene du klager over ikke er tilfredsstillende rettet, kan du klage etter at du har avsluttet reisen. Skriftlig reklamasjon må være fremsatt til turarrangør eller formidler senest 4 uker etter hjemkomst.

Før du bestemmer deg for å klage, kan du undersøke om nemnda tidligere har truffet avgjørelser i en sak som kan ligne på din klagesak. Nemndsavgjørelsene finner du på Pakkereisenemndas hjemmeside.

Hva er en pakkereise?

Pakkereiser omfatter både tradisjonelle charterturer og arrangementer som inneholder minst to av følgende tre elementer: – transport – innkvartering – «annen turisttjeneste», f.eks. reise med overnatting til sport- eller underholdningsarrangement.

Turen må være med overnatting, eller den må vare mer enn 24 timer. Arrangementet må være tilrettelagt og markedsført/solgt til en samlet pris.

Dine rettigheter kan være avhengig av om reisen går med charter- eller rutefly, da reisearrangørenes vilkår kan være forskjellige for disse kategoriene. Det anbefales å lese vilkårene nøye.

Kilde: Pakkereisenemnda

På forsiden nå