Fiskesesongen er i gang: Her finner du storlaksen

Å fange en laks på over 20-kilo er alle laksefiskeres drøm. Få steder er drømmen mer realistisk enn i Finnmarks-elvene Alta og Lakselv.

I Lakselv kan du være heldig å få stor sjøørret. Her en på over seks kilo.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Saken oppdateres.

Lakselv, august 2017: Midnattssolen kaster et rødt skjær over fjellene innover Stabbursdalen Nasjonalpark. Under den markante fjellskrenten som troner over elven, står en håpefull ung fluefisker. Han har stramt snøre og høy puls.

– Den er stor. Jeg tror den er stor ... jeg er sikker på at den er stor!

Martin Salamonsen Nilsen hvisker skjelvent frem forhåpningene, nesten som for å la være å skremme fisken, men det hjelper lite. Laksen gjør en brå helomvending og drar 30 meter snøre av snellen, før den skyter i været. Plasket bryter stillheten i den såkalte «Bjørnekulpen» – en av Lakselvs beste. Fisken er av det grove slaget, og det tar enda en halvtime med nerver og bannskap før både jubel og laks kan slippes løs.

– 110 centimeter lang, da anslår jeg den til å veie rundt 16 kilo. Dette er ny personlig rekord, både i vekt og laksefeber, sier 17-åringen før det ringes entusiastisk hjem til far for å fortelle om fangsten.

Martin Salamonsen Nilsen med personlig rekord tatt i Lakselv. Det fanges større laks her hvert år og elven nettsider har sin egen 20-kilos klubb for sportsfiskere.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Martin Salamonsen Nilsen måler lengden på drømmelaksen før den slippes ut. I Lakselv er det kun lov å avlive to hunnlakser pr. sesong og en av dem før 15. juli. Noe som gir flere fisk bedre muligheter for å gyte.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Den lokale laksefiskeren har allerede en laks på 12-kilo i fryseren og er bestemt på at denne kjempen skal tilbake i elven for å gyte.

– Fisket her i Lakselv har bare blitt bedre siden det ble innført strengere kvoter for avlivning av fisk. Det er viktig at gode gener også holdes i elven, sier han.

Staker Vegard Ludviksen følger nøye med på hvordan fluen fiskes når han guider kunder i elven. En lang tradisjon som krever god kjennskap til elven.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Laksefiske i Alta handler i hovedsak om fluefiske, selv om det er lov å fiske med sluk tidlig på sesongen.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Villaksen i 2018

Statistikk for laksefiske i Norske elver for sesongen 2017 viser at cirka 124.000 laks ble fanget av cirka 100.000 fiskere i fjor (også inkludert de som fisker sjøørret og sjørøye).

Av fanget laks ble cirka 100.000 avlivet og 25.000 sluppet ut igjen. Til tross for at sportsfisket etter laks er stadig populært, har innsiget av villaks i norske elver blitt betydelig redusert de siste tiårene. Ifølge Norsk institutt for naturforskning, NINA, er det veldig vanskelig å spå innsiget av laks i norske elver sesongen 2018, men de indikerer at med et relativt brukbart år med smålaks i store deler av landet i fjor, kan det bety at det blir et relativt bra år med mellomstor laks denne sesongen.

Her er de viktigste utfordringene og lyspunktene for norsk villaks i 2018:

Lakselus: En saltvannsparasitt. Fra oppdrettsindustriens åpne merder med 400 millioner laks, spres lakselus som smitter over på ville laks- og sjøørretunger i fjordene. Om lag 50.000 villaks drepes årlig av lakselus, viser en beregning fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Rømt oppdrettslaks: Hittil i år har det rømt 59.000 oppdrettslaks. Rømt laks gyter sammen med villaksen. Fordi oppdrettslaksen er et husdyr, avlet frem for et innestengt liv, vil hybrider mellom oppdrettslaks og villaks klare seg dårlig i naturen.

Gyrodactylus salaris: En parasitt som dreper laksunger i smittede elver. Har gjort stor skade, men er nå utryddet fra de aller fleste av de opprinnelig smittede elvene, og laksen er på vei tilbake. Lærdalselva og Vefsna ble friskmeldte i fjor og forskere undersøker om det er mulig å bli kvitt parasitten også i Drammenselva.

Vannkraftutbygging/gruvedrift: Manglende minstevannføring og effektkjøring gjør at elver nesten tørrlegges i vinterhalvåret slik at rogn ødelegges og laksunger dør. Et vedvarende problem. Myndighetene har bestemt at gruveavfall kan dumpes både i Førdefjorden og Repparfjorden. Forskere, sportsfiskere og miljøvernere frykter alvorlig konsekvenser for marint liv, og laks og sjøørret som vandrer gjennom dumpingområdene.

Sur nedbør: Utryddet mange laksestammer på Sør- og Sør-Vestlandet, men intensiv kalking og reetablering av mange laksestammer de siste 20 år har fått laksen tilbake til tidligere fisketomme elver. Hver 6. sportsfiskende laks tas nå på Sørlandet og i Rogaland.

Fiskekultur: Selv om mengden laks som kommer tilbake fra havet er halvert de siste 30 årene blir høstingen i elvene er stadig bedre tilpasset ressursgrunnlaget. Overbeskatning er generelt et svært lite problem.

Kilder: SSB, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, NINA, Norske Lakseelver

Startet tidlig

For mye av nøkkelen til Lakselvs suksess, ligger i forvaltningen av laksestammen. Maks fire fisker over 80 centimeter, hvorav to hunnlakser, kan tas på land av hver fisker i løpet av en sesong. Noe som har bidratt til å gjøre den naturskjønne elven i Porsanger til en av Norges mest attraktive elver.

– Vi begynte med gjenutsetting ganske tidlig, og selv om det tok litt tid å akseptere for noen føler jeg de fleste nå forstår hvorfor det er viktig å sette ut noe av fisken i elven igjen og la den gyte, sier daglig leder i Lakselv grunneierforening, Egil Liberg.

Det er ikke mange fiskere som får mange laks i Lakselv, men av dem som blir fanget – er mange store.

– Vi er blitt kjent for det økende antallet av storlaks, noe som tiltrekker seg mange fiskere. Spesielt de som drømmer om en fisk rundt 20 kilo. Noen får dem, men det er mange flere som mister de aller største. Og selv om storlaks er regnet fra syv kilo og oppover, bør den være minst 10 kilo for å skrive hjem om fra Lakselv, sier Liberg.

Fiskekort Alta og Lakselv

Det er svært populært å fiske i Altaelva, og årlig er det mellom 3500 og 4000 innbyggere i Alta, Kautokeino og Loppa kommuner som registrerer seg til den lokale fiskekorttrekningen i begynnelsen av mars. Der kjemper de om å sikre seg de beste laksedøgnene for den kommende fiskesesongen hvor 700 fiskekort blir trukket.

Fiskepresset i elven blir holdt veldig lavt, og ofte har et fiskekort en hel kilometer elv for seg selv. For utenbygdsboere blir det arrangert egen trekning. Av 1230 søkere i 2018 fikk 75 kort i de beste fiskeperiodene.

Om du vil fiske i den legendariske elven når kjangsene for å få en fisk ikke er like store, så er det åpent kortsalg på tidligfiske fra 1. juni til 12. juni. Elva er delt inn i fem soner, med varierende antall kort i hver sone. I 2017 ble det tatt 12 lakser over 20 kilo i Alta, den største på 25 kilo. Se lakseelver.no for mer info.

Lakselv kan ikke sammenlignes med Alta forvaltningsmessig. Her legges alle kort ut for åpent salg i mars og fiskekortene i beste perioder blir fort utsolgt. Det er likevel fortsatt mulig å kjøpe kort på scanatura.no. Et godt tips er å fiske i slutten av august, som også er en svært god periode for sjøørret i Lakselv. Det finnes også to fiske-lodger som selger eksklusive pakkeløsninger for fiskere på private soner.

Langstilla er en fiskeplass i som er ettertraktet i Altaelva. En naturskjønn plass få forunt å svinge fluen.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Ole Bull Romsdal med en «mellomstor» alta-laks på 10 kilo. – Det svømmer mange som er mye større her ute, sier han.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Alta har lange tradisjoner med laksefiske. Selv om fisk på over 30 kilo hører til i historiebøkene, kan du fortsatt se bilder av dem inne på Mikkeli-gården. 

Størrelse teller

Så hvor er det mest sannsynlig å treffe på en skikkelig storlaks? Og hva gjør at noen elver har større laks enn andre?

Eva Thorstad, lakseforsker i NINA, forklarer:

– Ofte følger størrelsen på laksen, størrelsen på elven. Stilleflytende store elver har ofte størst laks. I elver med innsjøer er det også ofte stor laks, noe som kan være tilfellet med Lakselv.

Midnattssolen gjør laksefisket i Finnmark til en opplevelse i seg selv.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Fisket i øvre del av Lakselv gir gode naturopplevelser og muligheter for storfisk på kroken.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Nedre del av Lakselv er kjent for sine fine stryk og gode stopphøler for laks. Sone 1, 2 og 3 er også de mest populære blant sportsfiskere. Her fra Telegrafhølen.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

I utgangspunktet er det også forskjellige årsaker til at hann og hunnlakser blir store i en elv.

Hannene har to overlevelsesstrategier. Enten er du en liten luring som befrukter egg og smyger deg rundt, ellers så er du stor og slåss deg frem. En av de viktigste årsakene til store hunn-lakser i eksempelvis Alta, er grovt substrat i elvebunnen. De skal jo grave ned eggene sine, og når det er grov stein så må laksen være stor for å klare å grave ned eggene i passe dybde for å sikre overlevelse.

Når man ser på elver som Lakselv og Alta, er det heller ingen store fosser som gjør det til en ulempe å være stor laks. Du kan få ganske stor laks i en elv med mye stryk og fosser, men å være virkelig stor blir da en bakdel i forhold til å få mer torpedo-form, sier Thorstad.

I Alta slipper alle til for fiske fra 1. juni til 12. juni. Laksen pleier imidlertid ikke å vandre før nærmere juli. Du kan likevel være heldig å få en om du kjøper kort i denne perioden, eller du kan være heldig å bli trukket ut i loddtrekningen senere i beste fisketid.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

– Jeg er så glad og sliten i armene, sier Marianne Haukland med sin første Alta-laks på rundt 10 kilo. Noe som for øvrig ikke regnes som så stor laks i nord, til tross for at storlaks er all laks over syv kilo på landsbasis.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Det lokale engasjementet rundt laksefiske er unikt i Alta. Her har akkurat en laks på ti kilo blitt landet og foreviget av førstegangsfisker Marianne Haukland.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Lakselv begynner i områdene nord for Karasjok og munner ut i Porsangerfjorden like nord for kommunesenteret Lakselv.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Elver med stor laks

Sesongen for laksefiske starter 1. juni og varer ut august i de fleste elvene.

Skal du ha de største laksene er Altaelva og Lakselva i Finnmark, sammen med Namsen, Gaula og Orkla i Trøndelag, Årøy og Lærdal i Sogn og Fjordane, Suldalslågen i Rogaland og Drammenselva i Buskerud alle gode valg. Regn likevel med stor etterspørsel og ventelister flere steder.

På nettsidene lakseelver.no finner du oversikter, beskrivelser og linker til mange av lakseelvene i Norge.

Camper

Camp Villaks er fiske- og friluftscamper for ungdom fra 14 til 18 år. Campene går over et par dager og arrangeres i 12 elver i år. Her kan du lære mer om laksefiske, overnatte i lavvo ved elvebredden og bli kjent med andre ungdommer fra hele landet. Utstyr kan lånes og det tilbys fiske på de beste fiskeplassene i noen av de beste lakseelvene. Se komplett oversikt og påmelding på www.campvillaks.no. Deltageravgiften er på 400 kroner. I år er det også camp i Tovdalselva for ungdom mellom 18 og 25. Denne går over fire dager. Villaksens dag er et arrangement hvor alle kan delta og prøve laksefiske. Få enkel instruksjon i kasteteknikk og lær mer om laksen. Mer informasjon på www.lakseelver.no

Eksklusiv ener

Når det kommer til den intense drømmen om storlaks, er det ingen elver som slår Altaelva. Elva som har utspring på Finnmarksvidda og 240 kilometer senere renner ut i sjøen ved Alta. Ei elv som er blitt del av lokalbefolkningens sjel, og et sted hvor store deler av tilværelsen for mange lokale dreier seg om fiske etter stor laks.

Stakeren, eller den lokale fiskeguiden, er en viktig del av fisket i Altaelva. Han kjenner elven ut og inn og sørger for at fiskere er på den rette plassen til rett tid. Mye av fisket her foregår fra båt, men det er også fint å fiske fra land mange steder.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Å få fiskekort her handler i hovedsak om å bli trukket ut i den årlige loddtrekningen. Det gjorde Ole Bull Romsdal. Nå står han med en nytrukket laks på rundt 10-kilo foran Mikkeli gård. Rundt han løper småbarn, på terrassen slappes det av med kaffe og øl.

– Drømmen om Altaelva er en 20-kilos laks. Og om det ikke var for laksefiske, så tror jeg ikke noen av oss ville bodd i Alta. Så viktig er det for vår familie og for mange andre her oppe. Slik har det vært i generasjoner – helt fra min bestefar som var staker (fiskeguide red.anm.) i Alta, til min far som fisket og meg selv.

Laksefiske i Alta handler i hovedsak om fluefiske, selv om det er lov å fiske med sluk tidlig på sesongen.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Lakselv er mindre og mer intim enn Alta, men huser like stor fisk om ikke så mange av dem.   Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Mikkeli-gården ligger i fiskesonen Sandia og kun kan nås med båt forbi trolske klipper og gjennom Altas stryk. Norsk natur på sitt mest spektakulære. Mikkeli er et sted hvor både Kongen vår og noen heldige lotterivinnere får bo på jakt etter storlaks hver sommer, og er regnet som en av de beste plassene i det som ofte beskrives som «verdens beste lakseelv».

– For oss altaværinger handler laksefisket om totalopplevelsen med hele storfamilien. Helt fra turplanlegging til fisket og middagen. Det er en helhetlig ting. Vi kan jo aldri planlegge sommeren før fiskekort-trekningen i mars. Alt blir planlagt rundt laksefisket.

– For det blir jo ikke sommer før vi har fått storlaks.

På forsiden nå