Nå starter laksefisket: Her får du laks i sommer

Laksefiskere over hele landet er klare for sesongstart. I Etneelva er fiskerne mer forventningsfulle enn gjennomsnittet.

LAKSEFISKE: Håvard Grindheim har flyttet fra bygda, men kommer hjem for å fiske laks. Han ser lyst på fremtiden om laksefisket tar seg videre opp slik det har gjort de siste årene.   Foto: HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

Saken oppdateres.

Etne, Hordaland. 15 juni, 2016:

– Nå har jeg jaggu gledet meg helt siden før påske, så nå bør det skje …

To karer fra Molde småjogger med vadere rundt knærne over parkeringsplassen på Etne Camping. De roper til hverandre og er tydeligvis litt sent ute. Til tross for mange måneder med forberedelser.

Det er jo ofte slik når det telles ned mot midnatt og lakseåpning. Denne åpningen er likevel av det spesielle slaget. Rundt Etne-elven har folk gledet seg lengre enn laksefiskere flest.

– Etneelva var stengt fra 2013-sesongen. Grunnen til stenging var at antall villaks som vandret på elven var så lite, samtidig som andelen oppdrettslaks var så høy, at vi valgte å stenge elven. Havforskningsinstituttet satte også opp en laksefelle for å luke ut oppdrettslaksen og forske på stammen, sier Vidar Børretzen.

16,8 KILO: Det var mer og større fisk i Etneelva i gamledager, men det er fortsatt mulighet til å få en skikkelig rugg. Den største som ble tatt i 2016 veide 16,8 kilo.   Foto: HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

Børretzen er leder i Fagrådet for Etnevassdraget. Nå skuer han nedover elven.

Solen er i ferd med å duppe ned i et kulturlandskap som kunne kledd baksiden av melkekartonger. Latter og skrål høres fra et bål lenger opp i elven. Noen har begynt festen tidlig.

FISKEFELLE: All laks som vandrer opp i Etneelva fanges i en såkalt fiskefelle og løftes videre opp ved hånd. Dette for å luke ut så mye oppdrettslaks som mulig. Antallet fisk som vandrer opp elven har økt betraktelig siden 2013.   Foto: HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

Etneleva

Etnevassdraget strekker seg fra Etnefjorden i Hordaland og østover med en gren gjennom Storedalsvatnet og inn mot indre Etnefjella, og en gren gjennom Litledalsvatnet og inn mot Sørfjellet.

Etneelva ble regnet som en av de beste lakseelvene på Vestlandet.

På grunn av svært negativ bestandsutvikling, var elven stengt i fire av de siste seks årene.

I 2016 ble det åpnet for forsiktig fiske med klare fangstbegrensninger. Da fisket stengte i 2016 var det fanget 600 laks på samlede 2600 kilo. Den største på 16,8 kilo.

Priser på fiskekort varierer fra kr 300,- til kr 800,- døgnet. Og sesongen varer fra 15. juni til 15. august.

Gode utsikter

– Drivtellingene av gytefisk i 2015 viste at det var omtrent 2500 laks i elven. Gytebestandsmålet som er satt for elven er på omtrent 600 fisk, så den tellingen var veldig positiv. Vi er likevel helt avhengige av at laksesmolten har overlevd i havet. Det er en vanskelig situasjon med alle oppdrettsanleggene utenfor elven og de store påslagene av lakselus på utvandrende smolt, sier Børretzen imens han viser oss nattens fiskeplass.

Han forteller også at det er 17. mai-stemning i bygda når laksefisket er i gang igjen.

– Laksefiskere legger igjen cirka fire millioner kroner i løpet av de to månedene laksefisket varer, så det er kjærkomne inntekter for turistnæringen, sier Børretzen.

GOD STEMNING: Foran huken til Etne Jeger og Fiskeforening er stemningen høy på åpningsdøgnet. Fra venstre: Arne Ekrheim, Håvard Grindheim, Erling Grindheim og Knut Grindheim.   Foto: HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

LYKKE: Håvard Grindheim rigger fiskeutstyr på åningsdagen i Etne i 2016. Det skulle ikke mange kast til før første laksen satt på kroken.  Foto: HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

Vi er heldige og har fått åpningsnatten på vald 11, som blir sett på som et av de bedre i elven.

Men når fluen logrer i strømkanten nøyaktig et minutt over midnatt, skjer det derimot ingenting.

Vi finner fort ut at partiet er veldig grunt når elven går med kun syv kubikk vannføring. Ideell vannstand for fiske er rundt 20 kubikk. Så etter noen gode nattetimer med fisketørke, tusler vi nedover elven etter frokost.

Finn din elv

Laksefiske starter 1. juni og varer ut august i de fleste elver, med noen lokale avvik.

Norge er kanskje verdens beste og mest varierte land å fiske laks i. Og det er mye fiske å velge i med over 400 lakseførende elver.

Drømmer du om den aller største atlanterhavslaksen har du muligheter enten du bor lengst mot nord, i vest og sørvest, eller på Østlandet.

Altaelva, Lakselva i Porsanger, Beiarelva, Gaula, Orkla, Årøyelva, Lærdalselva, Suldalslågen og Drammenselva er alle elver med enten høyt antall eller høy andel storlaks i fangstene.

Hvis det er ensomheten som lokker, eller mulighetene til å ta laks på tørrflue finnes det et utall smålakselver i Finnmark som kan være verdt å besøke. Sandfjordelva, Kongsfjordelva eller Syltefjordelva har det du leter etter.

Når sommeren er på hell og de fleste sommerturistene er tilbake i jobb og på skole er det tid for laksen på Sørlandet. Mandalselva, Lygna, Otra og Tovdalselva kan anbefales.

Vil du ha fantastisk natur rundt deg når du fisker, har mange av elvene dette. Nærøydalselva ved Gudvangen og Eira i Møre og Romsdal er likevel to sikre vinnere med utsikt og godt fiske.

Intim elv

Det er ikke tvil om at laksefiske handler om mer enn å få fisk. Spesielt når solen skinner og det lukter kumøkk, kokekaffe og grønt gress.

Foran gapahuken til Etne Jeger og Fiskeforening står Håvard Grindheim med et umiskjennelig glis.

– Det er mye godt humør her i dag, sier Grindheim og viser frem et prakteksemplar av en feit etne-laks.

VILLAKS: I badehølen i Sørelva går det også an å få seg en fin villaks. Bestanden i Etne er likevel 23 prosent utblandet med oppdrettslaks ifølge en rapport fra 2015.  Foto: HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

Den beit bare noen kast ut i første morgenøkten og hadde en skare av tilskuere da den kom på land.

– Det er jo det sosiale i laksefisket som er viktigst for oss lokale. Og at det går an å fiske igjen. Etne er jo ei veldig intim og koselig elv å fiske i, og vi har et godt miljø her. Selv om det var mer og større fisk her i gamle dager, ser det lysere ut nå enn på lenge. Nå kan generasjonen etter oss også ha en mulighet til å fiske laks her. Men nå får jeg ta et kast til, sier han i det en laks vaker lenger ned i elven.

Villaksen i 2017

Lakselus: En saltvannsparasitt. Fra oppdrettsindustriens åpne merder spres det lakselus som smitter over på ville laks- og sjøørretunger i fjordene. Havforskningsinstituttet meldte i mai at situasjonen for laksen er verst på Vestlandet, mens det for sjøørreten er høyt smittepress langs hele kysten fra Rogaland t.o.m. Vest-Finnmark.

Rømt oppdrettslaks: I fjor rømte det 126.000 oppdrettslaks. Til sammenligning ble det fisket 120.000 villaks i norske elver. Rømt laks gyter sammen med villaksen. Fordi oppdrettslaksen er et husdyr, avlet frem for et innestengt liv, vil hybrider mellom oppdrettslaks og villaks klare seg dårlig i naturen. En fersk rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, viser at 2 av 3 villaks i Norge har genetiske spor av slik innkryssing.

Gyrodactylus salaris: En parasitt som dreper laksunger i smittede elver. Har gjort stor skade, men er nå utryddet fra de aller fleste av de opprinnelig smittede elvene, og laksen er på vei tilbake. Iblant annet Lærdalselva er dette en god nyhet. Vefsna og Rana er elver som venter på friskmelding, mens forskere undersøker om det er mulig å bli kvitt parasitten også i Drammenselva.

Vannkraftutbygging/gruvedrift: Manglende minstevannføring og effektkjøring gjør at elver nesten tørrlegges i vinterhalvåret slik at rogn ødelegges og laksunger dør. Et vedvarende problem. Myndighetene har bestemt at gruveavfall kan dumpes både i Førdefjorden og Repparfjorden. Forskere, sportsfiskere og miljøvernere frykter alvorlig konsekvenser for marint liv, og laks og sjøørret som vandrer gjennom dumpingområdene.

Sur nedbør: Utryddet mange laksestammer på Sør- og Sør-Vestlandet, men intensiv kalking og reetablering av mange laksestammer de siste 20 år har fått laksen tilbake til tidligere fisketomme elver. Hver 6. sportsfisket laks tas nå på Sørlandet og i Rogaland.

Fiskekultur: Selv om mengden laks som kommer inn til norske elver er halvert de siste 30 årene viser Vitenskapelig råd for lakseforvaltning at høstingen i elvene er stadig bedre tilpasset ressursgrunnlaget. Overbeskatning er generelt et svært lite problem, bortsett fra i Tana der Norge og Finland ikke blir enige om riktig beskatningsnivå.

FORSKNING: Tor Egil Holmedal (t.h.) har fisket i Etne i en årrekke – nå er han med på forskningsprosjektet hvor skjellprøver, DNA, vekt og lengde registreres for Havforskningsinstituttet. Her har en stor sjørett gått i fella. Sjørett er for øvrig fredet i Etneelva.  Foto: HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

FØLGER MED: Tor Egil Holmedal følger med på undervannskamera i fiskefella for å avgjøre om den må tømmes. I fjor ble det luket ut nærmere et tonn oppdrettslaks som ikke hører hjemme i elva.  Foto: HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

Best i sør

Med ny tro og vannforholdene tatt i betraktning, bestemmer vi oss for å prøve lykken i Sørelva. Den ene armen som til slutt er med på å danne Etne-elven. Her er det lett å få fiskekort i motsetning til i hovedløpet, hvor man skal være tidlig ute med bestilling av kort.

Elvas karakteristikk er også litt annerledes her. Vi klatrer oss oppover stryk og små kulper og slipper ned snøret bak enhver stein, men ingen resultat.

Til slutt har vi fisket oss opp til Badehølen. Den heter det av ganske åpenbare grunner. Der av alle steder biter det på en fin mellomlaks. Etter en litt for kort kamp – hopper den mer eller mindre på land. Men til stor glede.

Endelig biter laksen i Etne igjen.

Lær om laksefiske

Camp Villaks er fiske- og friluftscamper for ungdom fra 15 til 18 år. Campene går over 2–3 dager og arrangeres i 15 elver over hele landet. Her kan man lære mer om laksefiske, overnatte i lavvo ved elvebredden og bli kjent med andre ungdommer fra hele landet.

Utstyr kan lånes og det tilbys fiske på de beste fiskeplassene i noen av de beste lakseelvene i landet. Se komplett oversikt på www.campvillaks.no. Deltageravgiften er på 400 kroner.

Villaksens dag er et dagsarrangement hvor alle kan delta og prøve laksefiske. Få enkel instruksjon i kasteteknikk og lær mer om laksen. Mer informasjon på www.lakseelver.no

SØRELVA: I Sørelva, den ene armen som ender opp i Etneelva, er det lett å skaffe fiskekort og spennende å fiske.   Foto: HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN

På forsiden nå