SSB: Nordmenn reiser mer og bruker mer penger på reise i inn- og utland

– Vi prioriterer reise når det går godt i økonomien, sier forbrukerøkonom.

SÖTA BROR: Den svenske kysten er et yndet reisemål for nordmenn sommerstid. Vi foretok flere reiser til Sverige i 2017, viser SSBs reiseundersøkelse.  Foto: Morten Uglum

Saken oppdateres.

Fredag morgen la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem ferske tall for 2017 i Reiseundersøkelsen.

Totalt ble det gjennomført 23 millioner reiser i fjor, en oppgang på seks prosent fra 2016. Antallet utenlandsreiser gikk opp med to prosent sammenlignet med 2016.

– Vi prioriterer reise

I fjor, 2017, svidde nordmenn av 180 milliarder kroner på reise – en økning på 12 prosent fra året før.

Forbruket på reiser i Norge gikk opp med 15 prosent og forbruket på reiser til utlandet gikk opp 11 prosent, viser undersøkelsen.

Det er åpenbart at nordmenn prioriterer å bruke penger på reise, slik er det når det går godt i økonomien, mener forbrukerøkonom.

– Det er en stor økning, og det øker mye mer enn alt mulig annet. Nordmenn prioriterer ferie. Det er viktig for oss, enten det er sol og varme etter en lang vinter eller det er å reise rundt i eget land, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

– Etter at kronen ble svakere for noen år siden har flere valgt Norge som ferieland og hatt gode opplevelser med det.

En vanlig norsk husholdning med to gode inntekter vil ha et jevnt over betydelig overskudd til feriereiser når alle de vanlige utgiftene som huslån, strøm og husholdningsutgifter er betalt, mener han.

– Men samtidig er det slik at dette er en post som vil falle betraktelig hvis det skjer noe i familieøkonomien eller i norsk økonomi. Vi må ha et sted å bo og vi må ha mat, da er det ferie og bil som må vike i dårligere tider, sier Gundersen.

REISE = PRIORITET FOR NORDMENN: Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebanken 1 er ikke overrasket over at vi bruker mer penger på ferie. Når økonomien går godt, er reiser en prioritet enten det er til inn- eller utland.  Foto: Fotograf Ørnelund AS

Feriefavorittene fortsetter

Favorittlandene er Spania og Sverige, med henholdsvis 2,65 millioner reiser og 2,59 millioner reiser. Det er svært gode tall for Sverige – selv om det er bak toppåret i 2013, da det ble foretatt 3,33 millioner reiser dit.

De to landene har holdt seg relativt stabile de siste årene, mens Danmark ser en tilbakegang – med totalt 1,57 millioner reiser.

– Den norske kronen svekket seg mye mot dansk valuta, så jeg er ikke så overrasket over det. Sverige er enda lettere tilgjengelig. At folk reiser mer til nabolandet vårt er helt naturlig. Det er lett å reise dit og det er ikke så dyrt, sier Gundersen.

Reiseundersøkelsen

Statistikken viser nordmenns reisevaner i Norge og utlandet.

Den er basert på en undersøkelse blant et utvalg av den norske befolkning i alderen 16 – 79 år om deres reisevirksomhet, uansett reisens formål og der reisens varighet er minst en overnatting.

Transportmåter som fly, båt, bil og tog er med, det samme er ulike former for overnatting: Hotell, hytte, camping, osv.

Reiseundersøkelsen omfatter både feriereiser og forretningsreiser.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå

Ferierte mer i Norge

Nordmenn gjennomførte 15 millioner innelandsreiser, en økning på ni prosent fra 2016, og hadde 115 millioner overnattinger i Norge i fjor - en fem prosents økning. Forbruket her hjemme økte med 15 prosent.

SSB har også lagt frem satellittregnskap for turisme for 2016. Utenlandske turister brukte da 50 milliarder kroner i Norge. Gundersen tror Norge som ferieland bare blir viktigere, og at reiselivsbransjen kan glede seg over noen gode år.

– Det er en dobbel effekt for norsk reiseliv ved at både utenlandske og norske turister velger å legge ferien hit, sier han og legger til at han er på vei til Tromsø på nordlyssafari.

– For et par år siden hadde jeg kanskje heller reist til Paris for en weekend, men nå velger jeg Nordens Paris helt naturlig. Jeg tror mange nordmenn velger eksotiske reisemål i eget land, det er veldig positivt, sier han.

På forsiden nå