Siden 1990 er nesten halvparten av utenlandstogene fra Oslo blitt borte

Du kunne legge deg i Oslo og stå opp i København. Nå går ikke et eneste nattog over grensen.

Konduktør Odd Skaret blåser til avgang for nattoget til København klokken 22.53, tirsdag 7. juli 1998.  Foto: ARKIVFOTO: Ingrid R. Westgaard

OSLO S, 1990: På tavlen står det oppført avgangstider til Malmö, København, Hamburg, Göteborg og Stockholm. Togene går ni ganger i døgnet, og samtlige byer kan nås med nattog.