Slik reiser du på businessklasse til Asia eller USA for noen hundrelapper

Å ha nok bonuspoeng til å fly langt og flott er ikke lenger forbeholdt dem som reiser oftest. For poengjegerne gjør brød, brus og bleier akkurat samme nytten.

Å reise langt kan være en påkjenning, men ved å legge om enkelte vaner kan man innimellom gjøre reisen mer komfortabel uten å betale noe ekstra.  Foto: Carl Alfred Dahl

Skulle du ønske du var blant dem som får innpass i flyplassenes hurtigkøer og lounger? Syv av ti passasjerer havner i den bakre del av flyet, populært kalt «kvegklassen» eller «apeklassen». Der er det vann i plastglass, motorstøy, delte armlener, ugjenkjennelig mat og lite fotplass som dominerer.