Strandet i USA – fikk ingen hjelp av flyselskap eller reisebyrå

Men nå har familien vunnet frem på reiseforsikringen, og fikk tilbake 35.000 kroner.

BLE STRANDET: Tre dager etter at de skulle vært tilbake i Norge kom endelig familien Lundevall hjem fra USA. Etter flere måneder med kamp om å få tilbake penger fra flyselskapene, vant de til slutt frem med forsikringen.   Foto: Fotokollasje: Privat/NTB scanpix

Saken oppdateres.

Linda Lundevall (52) reiste sammen med mann og barn fra Norge til USA i julen.

De fant rimelige flybilletter via nettreisebyrået Flygstolen/Tripmonster, og bestemte seg for at de ville være borte i tre uker i desember i fjor.

Flybillettene var bestilt via British Airways (BA), men ble fløyet av alliansepartner US Airways i USA.

Hjemreisen skulle gå noen dager etter nyttår. Flyet gikk klokken fem om morgen fra Fort Lauderdale i Florida med mellomlanding i Philadelphia, og deretter til London. Et par dager tidligere fikk familien melding fra Flygstolen om at hjemreisetidspunktet var endret fra 05.00 til 17.00.

TRE DAGER FORSINKET: Linda Lundevall med sønnen Josef (11) og Gabriel (8) på det de trodde var siste dag av ferien. Både jobb og skole ble forsinket for familien Lundevall da de var på USA-tur i julen.   Foto: Privat

Men da familien ankom flyplassen for å sjekke inn, kom det opp på flyselskapets skjerm at familien skulle ha reist 05.00, og hadde blitt registrert som «no show».— Jeg viste meldingen og de nye billettene, men fikk beskjed fra US Airways at vi måtte ta opp med BA. Vi kontaktet dem som sa at skulle være med på flyvningen klokken 17.00. Men dette flyet var nå fullt og vi fikk ikke bli med. Vi fikk heller ikke mer hjelp fra US Airways, de skyldte på BA som på sin side skyldte på US. Og det var heller ikke mulig å få tak i Flygstolen da de har én times åpningstid og svarer kun fra Sverige, sier Lundevall.

Ble strandet i tre dager

Siden det var høysesong var det heller ikke andre ledige flyvninger til Norge på den planlagte avreisedagen. Familien endte opp med tre dager ekstra på hotell, barna mistet to dagers skolegang og foreldrene mistet arbeidsdager.

— Vi brukte rundt 25.000 kroner ekstra på fly hjem, i tillegg kom hotellutgifter og mat. Men det mest frustrerende er at ingen av flyselskapene eller reisenettbyrået hjalp oss. Vi ble rett og slett strandet i USA, sier hun.

Regionsjef for British Airways og American Airlines i Europa, Peter Rasmussen, skriver i e-post at de skal ta kontakt med kunden for å undersøke saken nærmere, og ønsker ikke å kommentere saken overfor oss.

Les mer om forbrukerettigheter:

HUSK: Når flybillettene er utstedt av et selskap, men flys av datterselskap eller andre flyselskap i samme allianse, er det flyselskapet som solgte hele reisen som er ansvarlig hvis noe går galt underveis.  Foto: Mark Lennihan/AP,NTB scanpix

Utsteder har ansvaretAdministrerende direktør Rolf Forsdahl i Norsk ReiselivsForum, som styrer sekretariatet i blant annet Flyklagenemnda, mener det negative forholdet i Lundevalls sak er flyselskapenes manglende forståelse av passasjerenes rettigheter.

Selv om Lundevall fløy med flere flyselskap, var hele reisen bestilt gjennom BA. Dermed er det hovedflyselskapet, i dette tilfellet BA, som er kontraktspartner og har ansvaret for å hjelpe passasjerene.

— Forbrukeren trenger å vite at det er det selskapet som har koden sin i billetten, det vil si utstedt billettene, som er det juridisk ansvarlige selskap, selv om det er et annet som flyr enkelte strekninger, sier han.

— Reisebyrået, nettbyrå eller ikke, er kun formidler og er ikke ansvarlig for denne type problemer med mindre de selv kan lastes for dem, sier Forsdahl.

Problemer med nettreisebyråer?

Det er også store forskjeller på passasjerenes rettigheter i og utenfor Europa, og får du problemer i eksempelvis Asia eller USA med et lokalt flyselskap, er du ikke dekket av EUs passasjerrettigheter.

Har du et tips til reiseredaksjonen? Send oss gjerne en e-post!

Vant frem med forsikringsselskapet

VANT FREM: Linda Lundevall gjorde alt hun kunne for å få tilbake tapt arbeidstid og flybilletter da det ble rot under USA-reisen. Til slutt vant hun frem hos forsikringsselskapet.  Foto: Privat

Lundevall bestemte seg for å ikke gi opp kampen mot flyselskapene. Men til ingen nytte. Et halvt år senere gir overraskende nok forsikringselskapet familien medhold i saken, og utbetaler rundt 35.000 kroner til tross for at hun ikke har hørt noe mer fra flyselskapene.— Det gjorde forsikringselskapet fordi alternativet var å betale en advokat inntil 50.000 kroner. En tvist er dekket av reiseforsikringen, men ikke de konkrete utgiftene. Etter å ha fått en advokat til å skissere hva det ville koste, fant de ut etter at jeg anmodet om det, at det var bedre å betale oss ca. 35.000 kroner i konkrete legitimerte utgifter i stedet for advokatkostnadene, forteller Lundevall.

Fått med deg denne store testen?

— Bra av forsikringsselskapet

Praksisen fra reiseforsikringen er ikke så vanlig, men roses av Forsdahl i Norsk ReiselivsForum.

PRAKTISK AV FORSIKRINGSSELSKAPET: Administrerende direktør Rolf Forsdahl i Norsk ReiselivsForum mener forsikringsselskapet har opptrådt ryddig i saken.  Foto: Hovedorganisasjonen Virke

Han har arbeidet med reiseklager i en årrekke, og mener forsikringsselskapet har valgt en smidig løsning.— Reiseforsikringsselskapethar faktisk tenkt både praktisk og riktig, selv om de da går utenom den kursen som er staket opp i vilkårene. At de primært gjør det for å redusere egne utgifter får så være – resultatet er at kunden får en rask og mye mer smidig løsning enn hva et saksanlegg med tilhørende krav om dekning av advokatutgifter ville gitt. Bra, sier Forsdahl.

Les mer om reisendes forbrukerrettigheter:

Passasjerers rettigheter

Forbrukerrådet gir følgende oppsummering av rettighetene dine som flypassasjer ved forsinkelser og kanselleringer:

EU-forordning 261/2004 gir deg rettigheter ved forsinket eller innstilt flyvning. Ved forsinkelse, er varigheten av forsinkelsen og lengden på flyreisen avgjørende for hvilke krav du har.

Rettighetene dine slår inn når forsinkelsen er:

mer enn to timer for flyvninger på 1500 km eller mindre

mer enn tre timer innen EU- og EØS området for flyvninger over 1500 km

mer enn tre timer utenfor EU- og EØS-området på under 3500 km, eller

mer enn fire timer på alle flyvninger over 3500 km.

Dette har du krav på:

Dersom ett av disse vilkårene er oppfylt, har du, uansett årsaken til forsinkelsen, krav på:

Skriftlig melding fra flyselskapet om dine rettigheter

Måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden

To gratis telefonsamtaler eller lignende

Gratis hotellovernatting dersom den nye avgangen først blir dagen etter det planlagte avgangstidspunktet

Gratis transport mellom flyplassen og overnattingsstedet

Ved en forsinkelse på over fem timer, kan du kreve å få pengene tilbake for ubenyttet billett og i tillegg for benyttet billett dersom flyvningen ikke lenger tjener formålet i din opprinnelige reiseplan. I tillegg har du krav på returflyvning til opprinnelig startsted.

Ved en kansellering har du krav på det som står i punktene over. I istedenfor å få pengene tilbake for billett, kan du i tillegg kreve omruting snarest mulig til det endelige reisemålet, eller på en senere dato etter ditt eget valg.

Hvis du takker ja til å få pengene tilbake for dine billetter, vil flyselskapets forpleiningsplikt opphøre. Det innebærer for eksempel at du ikke lenger har rett på å få betalt mat og drikke eller hotellopphold. Ved kansellering eller forsinkelse utover tre timer, kan du ha krav på en standarderstatning. Det forutsettes at forsinkelsen eller kanselleringen ikke skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne ha vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet.

Ekstraordinære omstendigheter:

Det er derimot mindre sjanse for at forordningens regler om standarderstatning ved lengre forsinkelser og kanselleringer vil tre i kraft.

Forordningen har nemlig en klausul som om at luftfartsselskapenes forpliktelser her bør være begrenset eller bortfalle «i tilfeller der en hendelse er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet».

Som eksempel på slike ekstraordinære omstendigheter nevnes blant annet «streiker som påvirker driften til det transporterende luftfartsselskap».

Standard-erstatningen har følgende satser:

Flyvninger på høyst 1500 km: € 250

Flyvninger innen EU/EØS-området over 1500 km, og alle andre flyvninger mellom 1500 og 3500 km: € 400

Alle andre flyvninger: € 600

Klarer flyselskapet ved omruting å få deg til bestemmelsesstedet innen visse frister, reduseres standarderstatningen med 50 prosent.

Når har du rettighetene?

Forordningen som gir deg rettighetene gjelder for flyvninger fra et land innen EU/EØS-området, og flyvninger fra et tredjeland til EU/EØS-området der flyselskapet som utfører flyvningen er et EF-luftfartsselskap.

Du kan i tillegg ha krav på ytterlig erstatning med hjemmel i Luftfartsloven. For mer informasjon, kontakt Forbrukerrådet.

Kilde: Forbrukerrådet

På forsiden nå