– Et døgn på sykehus i utlandet kan fort runde 100.000 kroner

foto