Manglet underskrifter

Saken oppdateres.

TIK leverte en langsiktig økonomisk plan til som de håpet Ishockeyforbundet ville godkjenne. Ifølge forbundet var planen god nok, men den manglet nødvendig dokumentasjon. De var ikke overbevist om at planen er gjennomførbar, blant annet fordi det manglet en rekke underskrifter som skulle dokumentere ettergivelse av gjeld og nye inntekter.

Ifølge Ishockeyforbundet gjorde TIK en god jobb med søknaden og mange gode grep, men det holdt ikke.

- Det er klart dette ikke er den beste årstiden å få tak i folk og underskrifter, sier Hockeypresident Bjørn Ruud, og bekrefter at ferietid ble nevnt som en årsak til at den nødvendige dokumentasjonen kom frem til tiden.

Ruud er kjent med at TIK arbeider videre med en løsning men understreker at dette er endelig kroken på døra.

Ifølge Ruud blen utsettelse diskutert, men Ishockeyforbundet mener at de ikke kan gi utsettelse siden det er andre lag som må få vite om de får plassen. Den vil i først bli tilbudt Manglerud Star, deretter Gjøvik og hvis ingen de vil ha den består toppserien av ni lag neste sesong.

På forsiden nå