Oppdal blir alpinlokomotiv

Oppdal blir et av fem nasjonale kraftsentre i alpint. Det ble bestemt under vårmøtet i alpint i regi av Norges Skiforbund.

  Foto: Ludvig Killingberg

Saken oppdateres.

- Vi har sett på hvordan Norges Skiforbund skal samarbeide med skigymnasene i landet. Vi er enige om at noen må dra lasset, og Oppdal peker seg ut som et lokomotiv, sier leder i alpinkomitéen Elling Breivik til opdalingen.no.

I dag er det 14 skigymnas i Norge. Blant disse skal det satses på fem: Oppdal, Narvik, Geilo, Hovden og Dønski (Oslo).

- Disse skolene har sterke tradisjoner. Når vi snakker om at de skal være kraftsentrene, handler det i første omgang om status og samarbeid. På sikt kan det hende det blir snakk om ressurser, sier Breivik.

Han legger til at statusen kommer til å ha mye å si for skolene - spesielt på tanke med trenerutvikling og langsiktige kompetansehevingsprosjekter.

Stolt leder

De fem skolene skal ta ansvar for løperne i aldersgruppen 15-25 år, og målet er å gi de beste løperne et veldig bra tilbud i ulike treningsgrupper.

Seksjonsleder alpint og sportslig leder ved Oppdal Skigymnas, Olav Skjøtskift, synes skolen nå blir anerkjent for det arbeidet som har blitt lagt ned over mange år.

- Det betyr at vi blir et enda tydeligere ressurssenter. Ikke bare innen trener- og løperutvikling, men også innen arrangementer og kursing.

Skigymnaset på Oppdal startet opp i 1976. 800 idrettsungdommer har vært innom skolen, og disse har til sammen tatt rundt 150 medaljer frem til i dag. Aksel Lund Svindal gikk på skigymnaset i Oppdal.

 
    
      (Foto: Bendiksby, Terje)

  Foto: Bendiksby, Terje

 
    
      (Foto: Ludvig Killingberg)

  Foto: Ludvig Killingberg

På forsiden nå