Bak nyhetene:

Makten og spillet

Hvem bestemmer hvordan ressursene skal brukes i trøndersk idrett? De neste to ukene vil Adresseavisen avdekke spillet om makt og penger.

Saken oppdateres.

Idretten er Trøndelags største frivillige bevegelse. Hver eneste uke er titusener av barn og unge, trenere og ledere engasjert i sine miljøer. Idretten opplever i dag en betydelig utfordring når det gjelder rekruttering av ildsjeler, de som bruker tid og krefter for å legge forholdene til rette for de mange håpefulle. Dette står i stor kontrast til idrettens mest prestisjetunge verv som er både attraktive og innflytelsesrike. Det er personene i disse posisjonene som skal sørge for at miljøene utvikler seg, idrettsanlegg kommer på plass og ikke forfaller og at både topp og bredde blir ivaretatt i et område som de siste årene har hatt verdens største konsentrasjon av OL- og verdensmestere.Det er en krevende prosess å utarbeide en oversikt over de 20 mektigste i trøndersk idrett. Derfor har vi forankret maktserien hos flere personer med stor innsikt og kunnskap om idretten i vårt nedslagsfelt. En rekke samtaler og diskusjoner ligger bak resultatet vi vil presentere de neste ukene. Noen navn vil nok overraske, andre bør være godt kjent. Det har vært en spesiell utfordring å skille den uformelle makten fra den som er knyttet opp i roller. Det er ikke nødvendigvis den som står frem og peker ut en klar kurs som alltid har størst innflytelse. Noen kan forsvare en plass på grunn av sitt enorme nettverk og evne til beherske lobbyistenes spilleregler.Hvordan definerer man makt i idretten? Vi har valgt å ta utgangspunkt i posisjoner, evnen til å kontrollere ressurser og det å ha stor innflytelse inn mot viktige prosesser. Idretten i Trøndelag forvalter alene flere hundre millioner kroner årlig og er med på å påvirke alt fra politiske prosesser, personlige interesser og hva mange av oss skal bruke fritiden på. Derfor er det viktig at idrettens troverdighet blir ivaretatt, midlene rettferdig fordelt og at alle hensyn blir tatt når viktige avgjørelser kommer på bordet. Her må idrettens organer selv ta ansvaret.Sportsjournalistikken har over flere år hatt et rykte på seg for å være beundrende, heltedyrkende og lite maktkritisk. Aktører fra næringslivet, forbund og klubber har fått operere temmelig fritt. I altfor liten grad har en samlet norsk sportspresse evnet å avdekke spillet om makt og penger i idretten. Mye av kritikken er berettiget. Vi i Adresseavisens sportsredaksjon har lenge forsøkt å ta dette på alvor. Derfor vil vi de neste to ukene å gi dere lesere et innblikk i hvem som sitter på makta i trøndersk idrett, hvordan de bruker den og hvordan de unngår å bruke den. Det er nemlig vår oppgave å avdekke misbruk, sørge for at lovnader blir holdt og at tradisjoner blir videreført.Det gjør vi gjennom denne serien.

På forsiden nå