- Politikerne løper fra løftene sine

I 30 år har det vært skreket etter idrettshall og fotballbane på Utleira, og til tross for fagre politiske løfter har ingenting skjedd.

Saken oppdateres.

- Her skal det komme en idrettshall i løpet av min kommende ordfører-periode.

Omtrent slik var det Rita Ottervik ordla seg i møte med befolkningen på Utleira og Nardo under et folkemøte for 4 år siden. Byens ordfører har nok glemt den lovnaden, men på Utleira har de ikke glemt hva som ble sagt. Derfor har de invitert byens politikere, og byens ordfører til et nytt folkemøte onsdag i neste uke. Alle partier har varslet sin tilstedeværelse, men ikke ordføreren. Ikke ennå.


- Ufattelig av politikerne

- Kanskje er det viktigere at byens neste ordfører kommer, sier Roar Melum lakonisk.

Han har vært pådriver for prosjektet idrettshall og fotballbane med kunstgress på Utleira i 10 år. Fortsatt føler han at han jobber med ryggen mot veggen.

- Det er politisk vedtak om at Utleira skal få anlegg, og planene er vedtatt. Det er dessuten tverrpolitisk enighet om prosjektet, og nå er det bare den politiske viljen som mangler, sier Melum.

- Når vi nå inviterer til et nytt folkemøte, er det for å få et svar fra politikerne. Sist løp de fra sine lovnader. Nå vil vi høre hva som skjer, så vi vet hvem vi skal stemme på om et år. Her har byens folkevalgte opptrådt handlingslammet. Det er ufattelig at de kan fatte vedtak, for siden å legge disse vedtakene til side, sier Melum.


30 års kamp

Det er 30 år siden det første gang var snakk om fotballbane og idrettshall på området Nardo/Utleira, men ingen ting har skjedd. Og det til tross for at befolkningsveksten har økt voldsomt i løpet av de siste 20 årene. Nå bor det rundt 15 000 mennesker i området, et tall som tilsvarer antallet i en middels stor, norsk by.

- Vi mangler et tilholdssted. Slik det er nå, må vi frakte spillerne rundt om i byen uansett om det er hjemme- eller bortekamp. Nidarøhallen blir aldri klubbens hjemmearena i håndball, like lite som Bjørkmyr blir hjemmearena i fotball. Uten eget anlegg i nærområdet synker aktiviteten. Idrettslagets målsetting er jo å få med flere, men den målsettingen deler vi dessverre ikke med de politisk valgte, sier Odd Ivar Rypdal, leder i Utleira Idrettslag.

- Må ha spleiselag

- Det er idretten, sammen med kommune, næringsliv og nærmiljø, som må bidra til en hall. Det må være et samarbeid og et spleiselag. Det viktigste for oss på kort sikt er å samarbeide med Utleira for å få en kunstgressbane på plass. Det er utfordringer med tomt til dette også. Her jobber vi sammen med idrettslaget for å få en akseptabel løsning, sier ordfører Rita Ottervik.

Hun mener det er avgjørende hva som skjer med tomtevalg når det gjelder hallen. Tomta ved skolen er regulert, men grunneier vil ikke selge til akseptabel pris. Forhandlinger om eventuelt makeskifte er strandet.

- Vi fortsetter arbeidet sammen med nærmiljøet for å finne annen tomt for hallen i området. Dette arbeidet vil være avgjørende for tempo på utbygging av hallen. Hallen har heller ikke finansieringsplan klar, da dette er noe vanskelig å få på plass så lenge tomtespørsmålet ikke er avklart. Og til onsdagens folkemøte kommer kommunalråd Sissel Trønsdal, sier ordføreren. 
På forsiden nå