Byr opp til ball med giganthall

Trondheim Arena på Brattøra skal kunne arrangere både håndball-VM, popkonsert og fiskerimesse.

  Foto: SPACEGROUP (ILL.FOTO)

Saken oppdateres.

Sier byens politikere ja til prosjektet, vil Trondheim Arena stå klar til bruk i løpet av 2015. I god tid før et eventuelt håndball-VM.

–Trondheim Arena kan løfte store arrangement av nasjonal og internasjonal størrelse. Dette vil ha enorme ringvirkninger innen idrett, reiseliv og kultur, sier Hans Hoff, daglig leder i Realinvest.

Seks håndballbaner

Storbyhallen vil ha hovedvekt på messe og kultur, og samtidig være en storkamparena for ballidretter. Den vil inneholde en kultursal med plass til 5000 tilskuere. Fast amfi på øvre rader, bevegelig amfi nedre rader slik at gulvet også kan benyttes i messesammenhenger. Et vrimleareal bak amfi med utsikt over Nidelva, samt restauranter ut mot elva.

Videre en messesal med seks håndballbaner. Hallen kan ta 12000 tilskuere. Det blir forretninger ut mot Havnegata og et parkeringsanlegg til 900 biler.

– Anlegget, med sin unike kulturarena, vil sørge for at Trondheim markerer sin plass på det nordeuropeiske kulturkartet, sier Hoff.

Ut på dato

Nidarøhallen som internasjonal idrettsarena er i ferd med å gå ut på dato, og Norges Håndballforbund har allerede satt foten ned for dette anlegget når det gjelder et eventuelt håndball-VM for herrer i 2017. Derfor har byens politikere vært nødt til å se seg om etter nye løsninger, og blikket er nå rettet mot Brattøra.

Også som messearena blinker det et blått lys for Trondheim Spektrum. Tilgjengeligheten til Nidarø-området er ikke det beste, og mange utstillere savner dessuten nærheten til sjøen og byens mange fasiliteter.

Og et tredje, og kanskje det beste argumentet for å reise en ny storstue på Brattøra, er mulighetene for å få store konsertbegivenheter til Trondheim. I løpet av de siste årene har Trondheim gått glipp av flere store konserter på grunn av manglende lokale. Det å arrangere konsert utendørs, har vist seg å være et sjanseseilas. Trondheim Arena, med plass til mer enn 10000 publikummere innendørs, kan bidra til at flere artister vender blikket til Trøndelag.

Positiv respons

– Anlegget kan bygges innen kort tid uten at det går ut over dagens havne- og godsvirksomhet, sier Kjell Håvard Nilsen, daglig leder i rådgivningsfirmaet OptiMan.

For utbyggerne betyr Trondheim Arena en utvikling av Brattøra som bydel. Trafikalt er området allerede i ferd med å bli et knutepunkt for både bil, buss, tog og båt. Kort vei til flere av byens hoteller gjør også beliggenheten til Trondheim Arena svært attraktiv. Byens politikere har reagert positivt på ideen. Nå gjenstår det bare å se om de er villige til å fortsette på det arbeidet man er i gang med.

 
    
      (Foto: SPACEGROUP (ILL.FOTO))

  Foto: SPACEGROUP (ILL.FOTO)

På forsiden nå