Slik går det med Viking og de utenlandske investorene