RBK-børsen: «Han herjet med motstanderens forsvar»