Se sendingen i opptak: Vi ladet opp til fotballfesten