– Pastoren bør ta direkte kontakt med klubbene

foto