Flere Brann-spillere på vei til andre bergensklubber