Flere Brann-spillere på vei til andre bergensklubber

foto