Hun får jobben med å få publikum tilbake til Stadion