50 år som Start-speaker. «Den eneste gangen jeg har opptrådt uprofesjonelt»

foto