RBK-børsen: Han var Rosenborgs bestemann for tredje gang i år

foto