Studio A: Gull-historier fra Østenstad, Berishas målrekord og FKH-show