foto
Det bor 600–700 mennesker her. Fredag blir det stor fest i bygda.

I denne bygda er det kun to par sko som gjelder

Bygdas skohøvding har et skikkelig dilemma på den store festdagen.