Utenlandsk interesse for Moses: Nå tar TIL kontraktsgrep