Ohi har spilt med smerter siden august. Torsdag ble han operert

foto