RBK-spissen om usikkerheten: - Veldig spesiell situasjon

foto