AaFK reddet uavgjort mot Fredrikstad - vi fulgte kampen direkte