Brann-sjefen holdt kunstgressmøte med klubbens 16-åringer

foto