Derfor må TIL strekke seg langt for å beholde Åsen og Gamst

foto