Mener det er ubegripelig at denne spilleren fortsatt er i Start

foto