Keeperkampen i MFK: Dette har aldri skjedd før

foto