Har til nyttår for å bestemme seg om de vil ha Mai (23) – dette er planen for å få ham billigst mulig

foto