Skjebneuke i Start: Fannberg har engasjert advokat