DRO TIL DANMARK: Moutaz Alzobi. DRO TIL DANMARK: Moutaz Alzobi. Foto: Privat

16-åring fra Andenes vraket tilbud fra TIL og Glimt - valgte utenlandsk klubb