Koteng: - Ikke usannsynlig at Midtsjø forsvinner

foto