Viasat legger seg flate etter Morten Langli-glipp

foto