Renate Blindheim og Sotra mistet kontakt med topplagene etter poengtap

foto