Møte i klubbledelsen onsdag - men Flovik får ikke delta

foto