Har ikke gitt opp: Ventes et tredje bud på Sæter

foto