Gyasi etterlyser vinnervilje: - Har en annen mentalitet enn i fjor