Nyland ligger an til å bli satset på i Aston Villa

foto