Disse «Gutan» sto fram som helter da TIL trengte det som mest: Dette tror de om nok en skjebnekveld på Alfheim