I helgen er det fotballting. Der mangler nesten hele Fotball-Norge.

foto