Start oppfyller ungdomsmål: – Det er en veldig positiv trend

foto