– Den klart tøffeste perioden jeg har vært med på

foto