Fem snakkiser etter TIL-Glimt: «Den bitreste slutten mot Gutans nemesis»