Gamsten etterlyser engelsk mentalitet hos «Gutan»

foto