Mens Start og kommunen diskuterer, forteller andre klubber om godt samarbeid