Arne Scheie kaller det en «genial idé». Likevel holdt det på å starte med en fiasko.